Lịch sử phát triển

Ngày 7/11/2011

Công ty TNHH SSP Moulding - tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại nhựa Sóc Sơn - chuyên lĩnh vực ép nhựa Kỹ thuật được thành lập từ năm 2011 tại Sóc Sơn - Hà Nội, bắt đầu với quy mô với một máy ép nhựa, một nhân viên và một quản lý.

Tháng 3/2013

Sau gần 02 năm hoạt động, quy mô bắt đầu mở rộng thêm 08 máy ép nhựa, 26 nhân viên và 03 quản lý. Lúc này, công ty chuyển địa điểm tới Đông Anh - Hà nội để đáp ứng quy mô sản xuất.

Tháng 10/2015

Tiếp tục sau 02 năm hoạt động, với sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực ép nhựa, công ty đã có thêm 14 máy ép nhựa, 74 nhân viên và 05 quản lý. Nhà máy đặt tại Hưng Yên

Tháng 4/2018 - nay

Tính đến sự phát triển lâu dài, đến tháng 4 năm 2018,Công ty quyết định xây dựng nhà máy tại Lô M, Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, với tên Công ty TNHH SSP Moulding. Quy mô đã mở rộng thêm: 27 máy ép nhựa, 75 nhân viên, 08 quản lý. 

Tháng 12/2020 

     SSP Moulding mở rộng thêm quy mô sản xuất tại 36 VSIP II đường số 1, KCN Việt Nam-Singapore II, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương