Về công ty SSP

Công ty TNHH SSP Moulding chuyên về lĩnh vực ép nhựa kỹ thuật, in ấn lắp ráp... có khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng từ chế tạo thử đến sản xuất hàng loạt các sản phẩm phụ tùng nhựa với chất lượng và giá trị tăng cao. 

 Sứ mệnh

Đóng góp cho ngành công nghiệp Việt Nam và xã hội Việt Nam những sản phẩm được làm ra bởi công nghệ cao, góp phần làm thay đổi hình ảnh doanh nghiệp Việt.

 Triết lý kinh doanh

Tạo ra giá trị tăng bền vững (giá trị tài chính và phi tài chính) cho người lao động, công ty và xã hội.

 Giá trị cốt lõi

Tâm thế tốt, tuy duy tinh gọn, cải tiến liên tục

 Phương châm hoạt động

1. Con người là gốc của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đời sống, cải thiện môi trường để nhân viên có thể yên tâm làm việc.
2. Liên tục cải tiến SQCDE, nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng.
3. Triệt để tuân thủ pháp luật, đóng góp vào sự phát triển của xã hội.