5S

Không chỉ chú trọng vào đầu tư thiết bị, tự động hóa nhà máy, Công ty TNHH SSP Moulding còn chú trọng vào việc đào tạo nhân lực, như : triển khai các hoạt động 5S nhằm cải tiến  về sản xuất, con người và tư duy của mỗi cán bộ nhân viên. Đồng thời tạo ra môi trường làm việc thân thiện giúp nhân viên yên tâm làm việc tại SSP

Việc đưa 5S vào triển khai áp dụng tại SSP được bắt đầu từ việc đào tạo nhận thức cho nhân viên. Bởi, hoạt động có được làm thật và hiệu quả hay không khi và chỉ khi nhân viên hiểu được lợi ích của hoạt động 5S mang lại cho chính mình và nơi làm việc của mình. Từ việc thay đổi tư duy nhận thức về tính cấp bách và lợi ích của 5S, nhân viên sẽ hào hứng tham gia vào quá trình Sàng lọc ( Seiri ) , Sắp xếp (Seiton ), Sạch sẽ ( Seiso) theo tiêu chuẩn đã định.

Phương châm thực hiện 5S tại SSP Moulding 

5S là công cụ trợ giúp công việc hàng ngày, và là một phần công việc hàng ngày.