Hệ thống quản lý sản xuất

Hệ thống quản lý sản xuất

 

Phần mềm hệ thống QLSX SSP là một hệ thống phần mềm quản lý kho thông minh tự động, giúp kiểm soát và tối ưu hóa quá trình sản xuất và quản lý kho một cách toàn diện, đảm bảo các quy trình sản xuất và lưu trữ hàng hóa luôn hiệu quả.

 

 

Hệ thống QLSX SSP được sử dụng trên nền tảng WEB nên bất gì lúc nào cũng có thể truy cập vào để theo dõi và kiểm tra.Hệ thống quản lý kho tự động, sử dụng mã QR code để quản lý sản phẩm tại công ty.

 

 

 

Sử dụng hệ thống xuất nhập thành phẩm, robot để vận hành quá trình nhập - xuất kho thành phẩm, giảm chi phí nhân công. Quá trình nhập xuất đảm bảo đúng số lượng, đảm bảo FIFO.