Tâm thế, chiến lược

1. Sứ mệnh công ty:

Đóng góp cho ngành công nghiệp Việt Nam và xã hội Việt Nam những sản phẩm được làm ra bởi công nghệ cao, góp phần làm thay đổi hình ảnh doanh nghiệp Việt.

2. Triết lý kinh doanh:

Tạo ra giá trị gia tăng bền vững ( Giá trị tài chính & phi tài chính) cho người lao động, công ty và xã hội.

3. Tầm nhìn: 

Đến năm 2020, hoàn thiện toàn bộ công nghệ gia công bề mặt sản phẩm nhựa phục vụ cho các ngành công nghiệp ô tô xe máy, điện- điện tử và lắp ráp bán thành phẩm.

Đến năm 2022, có thể tự thiết kế và gia công khuôn, nâng cao tính tự chủ trong sản xuất.

Đến năm 2025, tham gia thiết kế, phát triển sản phẩm cùng với khách hàng.

4. Giá trị cốt lõi:

Tâm thế tốt. Tư duy tinh gọn. Cải tiến liên tục.

5. Phương châm:

- Con người là gốc của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đời sống , cải thiện môi trường để nhân viên có thể yên tâm làm việc.

- Liên tục cải tiến SQCDE, nâng cao mức độ thoả mãn của khách hàng.

- Triệt để tuân thủ pháp luật, đóng góp vào sự phát triển của xã hội.