Thiết bị sản xuất

TÊN MÁY CHỦNG LOẠI HÃNG
 SẢN XUẤT
SỐ LƯỢNG
Máy ép nhựa 10 tone Nissei 1
Máy ép nhựa 30 tone Sumitomo 2
Máy ép nhựa 50 tone Nissei 3
Máy ép nhựa 50 tone Sumitomo 1
Máy ép nhựa 75 tone Sumitomo 1
Máy ép nhựa 75 tone Sumitomo 2
Máy ép nhựa 80 tone Nissei 2
Máy ép nhựa 100 tone Fanuc 1
Máy ép nhựa 110 tone Nissei 2
Máy ép nhựa 130 tone Sumitomo 2
Máy ép nhựa 180 tone Sumitomo 4
Máy ép nhựa 220 tone Sumitomo 1
Máy ép nhựa 250 tone Fanuc 1
Máy ép nhựa 280 tone Sumitomo 1
Máy ép nhựa 350 tone Sumitomo 1
Máy ép nhựa 385 tone Sumitomo 1
Máy ép nhựa 450 tone Sumitomo 2
Máy ép nhựa 860 tone Nissei 1
Máy đùn ống   Everplast 2
Máy in hotstamp V-6BA Navitas 1
Máy in pad NSV-C90X Navitas 1
Máy in pad NSP-U90X Navitas 1
Máy in Silk MAT5575 Minomat 4
Máy in Silk LSH-550 Newlong 1

 

Ghi chú: Tháng 5/ 2022 bổ sung 6 máy ép nhựa chủng loại từ 180 tone đến 450 tone